12 substanser föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.