Folkhälsomyndigheten föreslår flera ANDT-åtgärder till regeringen

Generellt har utvecklingen gått åt rätt håll under de senaste åren inom alkohol- och tobaksområdet, men sämre när det gäller narkotika. Dessutom finns det betydande ojämlikheter i ANDT-relaterad ohälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det visar en analys från Folkhälsomyndigheten, som nu överlämnar flera förslag till regeringen.