Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll inom området tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten är tillsyns- och marknadskontrollmyndighet för tobak och liknande produkter. Nu publiceras uppföljningen av tillsyn och marknadskontroll för 2022.